Audyty Warszawa Warszawa
Audyty Warszawa Warszawa
Audyty Warszawa Warszawa

Audyty Warszawa

Mamy nadzieję, że zaprezentowany poniżej szeroki wachlarz usług, jaki możemy Państwu zaproponować, przybliży naszą ofertę. Na wszelkie pytania dotyczące oferty z przyjemnością odpowiemy.

Zapraszamy do skorzystania z gotowych formularzy zapytania ofertowego przygotowanych dla najbardziej popularnych usług świadczonych przez Eridan Audit. Przygotujemy ofertę najlepiej dopasowaną do Państwa potrzeb.

Oferujemy głównie usługi z zakresu:

Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z MSR/MSSF...

Usługi księgowe

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie raportów miesięcznych, rocznych i kwartalnych, przygotowywanie sprawozdawczości podatkowej...

Pozostałe usługi audytorskie

Przeglądy ksiąg rachunkowych, audyt ryzyk finansowych, audyt przedzakupowy (due diligence), ocena prawidłowej wartości aktywów, ocena kompletności pasywów, uczestnictwo w inwentaryzacjach...

Doradztwo księgowe i organizacyjne

Nadzór nad księgowością, restrukturyzacja księgowości, przygotowywanie planu kont dostosowanego do potrzeb sprawozdawczych, tworzenie i wdrażanie procedur księgowych...

Doradztwo w zarządzaniu

Przygotowywanie budżetów przedsiębiorstw, audyt budżetów, przygotowanie do negocjacji budżetowych i obrony budżetu, zarządzanie budżetem, przygotowywanie Business Planu...

Szkolenia

Szkolenia z zakresu wyżej wymienionych tematów oraz innych związanych bezpośrednio lub pośrednio z finansami przedsiębiorstw, audytem, księgowością...

Eridan Audit

Audyty, biegły rewident
ul. Malborska 1 lok. 4A
03-286 Warszawa

tel. (+48 22) 299 16 46

Wraz ze współpracującymi z nami kancelariami prawnymi oferujemy Państwu kompleksową pomoc z zakresu finansów, księgowości, podatków oraz doradztwa prawnego. Specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych oraz usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Audyty Warszawa - © 2010-2019 Eridan Audit, audyty Warszawa