Audyty Warszawa Warszawa
Audyty Warszawa Warszawa
Audyty Warszawa Warszawa

Eridan Audit

Audyty, biegły rewident
ul. Malborska 1 lok. 4A
03-286 Warszawa

tel. (+48 22) 299 16 46

Wraz ze współpracującymi z nami kancelariami prawnymi oferujemy Państwu kompleksową pomoc z zakresu finansów, księgowości, podatków oraz doradztwa prawnego. Specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych oraz usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.Krzysztof Ławecki
Biegły Rewident nr 10773
tel. (+48) 792-004-562
k.lawecki@eridanaudit.pl

Mariusz Tomczak
Biegły Rewident nr 12055
tel. (+48) 500-459-102
m.tomczak@eridanaudit.pl

Audyty Warszawa - © 2010-2019 Eridan Audit, audyty Warszawa