Audyty Warszawa Warszawa
Audyty Warszawa Warszawa
Audyty Warszawa Warszawa

Audyty Warszawa

Eridan Audit jest niezależną firmą działającą na rynku usług audytorskich i księgowych od 2007 roku. Prowadzona jest przez Biegłych Rewidentów posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla polskich i zagranicznych klientów oraz szeroką wiedzę z zakresu polskich jak i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF/MSR). Firma wpisana jest przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3289.

Naszą główną dewizą jest świadczenie usług na najwyższym poziomie dopasowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Wraz ze współpracującymi z nami kancelariami prawnymi oferujemy Państwu kompleksową pomoc z zakresu finansów, księgowości, podatków oraz doradztwa prawnego. Specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych oraz usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Naszymi językami komunikacji są język polski, francuski i angielski.

Eridan Audit

Audyty, biegły rewident
ul. Malborska 1 lok. 4A
03-286 Warszawa

tel. (+48 22) 299 16 46

Wraz ze współpracującymi z nami kancelariami prawnymi oferujemy Państwu kompleksową pomoc z zakresu finansów, księgowości, podatków oraz doradztwa prawnego. Specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych oraz usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Audyty Warszawa - © 2010-2019 Eridan Audit, audyty Warszawa